Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Розглянуто основні закони електротехніки в теорії електричних апаратів і машин. Представлено конструкції та принцип роботи машин постійного струму, трансформаторів, асинхронних та синхронних машин. Узагальнено технології виготовлення цих машин з використанням сучасних електротехнологій.

У додатках наведено технічні дані сухих силових трансформаторів з литою ізоляцією, електроприводів змінного струму, комутаційної та захисної апаратури.

Автор: Куценко Ю.М.
Рік видання: 2013
Видавництво: Київ, «Аграрна освіта»
ББК 31.261
Авторський знак: Е 50
ISBN 978-966-2007-38-1

Зведена інформація: Куценко Ю.М., Яковлев В.Ф. та ін. Електричні машини і апарати: Навчальний посібник – К.: Аграрна освіта, 2013. – 449 с.

Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України