Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Довідник розрахований не тільки для студентів, а і для інженерно-технічного та електротехнічного персоналу.

Наведено матеріал про споживчі трансформаторні підстанції, конструктивні параметри самонесучих ізольованих проводів, електричні мережі низької напруги, внутрішні електропроводки, технічні характеристики електродвигунів змінної напруги, апаратури захисту і керування, датчиків; технічні дані освітлювальних та опромінювальних установок.

Автор: Волох П.В.
Рік видання: 2014
Видавництво: Київ, «Аграрна освіта»
ББК 31я73
Авторський знак: В 67
ISBN 978-966-2007-61-9

Зведена інформація: Волох П.В., Цоколенко М.П., Ревенко Л.В., Грічаненко В.А. та ін.
Довідникова книга з електроенергетики : Навчальний посібник – К.: Аграрна освіта, 2014. – 506 с.

Надано гриф Міністерства аграрної політики та продовольства України