Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Викладено фізичні електроматеріалознавства та загальні відомості про основні класи електротехнічних матеріалів – діелектриків, провідників, напівпровідників, магнітних матеріалів та їх властивості. Наведено основні марки та характеристики конструкційних сталей для енергетичного обладнання.

Автор: Василенко І.І.
Рік видання: 2015
Видавництво: Львів, «Магнолія-2006»
ББК 31.23
Авторський знак: В 19
ISBN 966-2025-02-2

Зведена інформація: Василенко І.І., Широков В.В., Василенко Ю.І.
Конструкційні та електротехнічні матеріали:
Навч. посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2015.- 242 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України