Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У навчальному посібнику розглянуто фізичні основи роботи і характеристики напівпровідникових приладів, основні властивості аналогових підсилювальних пристроїв,підсилюючі пристрої на біполярних та польових транзисторах, операційних підсилювачів,перетворювачів аналогових сигналів на операційних підсилювачах, генераторів гармонічних коливань, пристроїв напівпровідникових приладів, імпульсні пристрої, арифметичні основи цифрових пристроїв, логічні пристрої, аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі та мікропроцесори.

Всі розділи супроводжуються прикладами розрахунків та контрольними запитаннями.

Автор: Сенько В.І.
Рік видання: 2015
Видавництво: Київ, «Агроосвіта»
ББК 34.85я73+32.844.Ія73
Авторський знак: Е 45
ISBN 978-617-7283-11-8

Зведена інформація: Сенько В.І., Лисенко В.П., Юрченко О.М., Лукин В.Є., Руденский А.А.
Електроніка і мікропроцесорна техніка: Навчальний посібник – К.: Аграрна освіта, 2015. – 676 с.