Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У навчальному посібнику розглянуті найважливіші аспекти торговельного підприємництва в економічній системі країни.

Посібник складається з двох розділів.

В першому розкриваються питання ролі підприємництва та його особливостей в сфері торгівлі, умов, чинників і принципів розвитку торговельного підприємництва в Україні, етичної та соціальної відповідальності торговельного підприємництва, державне регулювання підприємницької діяльності га самоорганізація суб'єктів торговельного підприємництва, стратегії торговельного підприємництва, організаційио-правові форми торговельного підприємництва та механізм утворення суб'єктів підприємництва.

Другий розділ розкриває особливості торговельного підприємництва за видами діяльності. Кожне питання посібника супроводжуються практичними завданнями, кейсами та тестами.

Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів економічних спеціальностей вузів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, підприємців, спеціалістів в галузі торгівлі, а також всіх, хто бажає започаткувати власну торговельну справу.

Автор: Юрко І.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Центр учбової літератури, 2017
ББК 65.421я73
УДК 061.5:339.18:658.6(075.8)
Авторський знак: Ю 75
ISBN 978-617-673-322-5

Зведена інформація: Юрко І. В.
Торговельне підприємництво: навч. посіб. / І. В. 75 Юрко - К.: «Центр учбової  літератури», 2017. - 232 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України