Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Навчальний посібник надає можливість забезпечити підготовку із дисципліни "Аудит", що є нормативною дисципліною професійної підготовки для студентів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит".

У навчальному посібнику викладено теоретичні питання основ аудиту у відповідності до вимог програми курсу "Аудит". Матеріал викладено із урахуванням Міжнародних стандартів аудиту. Для засвоєння теоретичної частини запропоновані практичні завдання та питання для самоконтролю.

Розрахований на викладачів, студентів та аспірантів факультетів, відділень економічного спрямування, фахівців з обліку та аудиту.

Автор: Шкіря Н.Л., Нікульникова Т.Г., Залізняк Н.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК  653я73
УДК 65.012.7(075.8)
Авторський знак: Н 65
ISBN 966-2025-05-7

Зведена інформація: Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В. Залізняк
Аудит: Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія 2006", 2017—224 с

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України