Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу "Економіка підприємства". В ньому послідовно викладені економічні питання теорії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, формули для розрахунків, тести, проблемні ситуації, практичні задачі та методику їх розв'язання. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати його.

Взаємопов'язаний із курсом "Мікроекономіка" та "Макроекономіка", що дасть змогу студентам і викладачам ефективніше використовувати його у навчальному процесі.

Розрахований на студентів, викладачів економічних вузів та факультетів. Може бути використаний в системі післядипломної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних працівників.

Автор: Кулішов В.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК 65.29я73
УДК 338.2:338(075.8)
Авторський знак: К 90
ISBN 966-8340-66-3

Зведена інформація: Кулішов В.В.
Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - Львів: "Магнолія 2006", 2017.-208 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України