Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Висвітлено основні положення економічної теорії, знання якої необхідні для розроблення і формування інноваційних підходів у дослідженнях різних економічних наук.

До кожного розділу подаються питання для самоконтролю. Наведено основні терміни і поняття, рекомендована література.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним усім, хто бажає самостійно оволодіти дисципліною "Економічна теорія".

Автор: Захожай В.Б.
Рік видання: 2016
Видавництво: К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016
ББК 65.02я73
УДК 330.8(075.8)
Авторський знак: Е 45
ISBN 978-617-02-0188-1

Зведена інформація: Економічна теорія: навч. посіб. / [В. Б. Захожай, А. І. Козло¬ва, О. А. Діденко та ін.]; під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая. — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2016. — 520 с. — Бібліогр.: с. 513- 519.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом