Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Навчальний посібник містить теоретичні питання з основ біржової діяльності товарного і фондового ринків, розглянуто види і особливості діяльності професіоналів біржової торгівлі на основі світового досвіду, подано завдання для самоконтролю.

Для студентів витих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Організація біржової діяльності».

Автор: Дудяк Р.П., Бугіль С.Я.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
УДК 658.8
Авторський знак: Д 80
ISBN 966-8340-03-5

Зведена інформація: Дудяк Р.П., Бугіль С.Я.
Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене. - Львів: "Магнолія 2006", 2017.-360 с.

Надано гриф Міністерства освіти і науки України