Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У посібнику наголошено на основних ознаках офіційно-ділового стилю, подано писемну форму його реалізації — ділові папери.

Наведено зразки документів, правила їх складання, запропоновано завдання різного ступеня складності.

Увиразнено індивідуальні та колективні форми усного спілкування. Виклад матеріалу доповнено правилами орфографії та пунктуації в таблицях.

Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто дбає про високу культуру спілкування у професійній сфері.

Автор: Глущик С.В.
Рік видання: 2013
Видавництво: К.: Літера ЛТД, 2013
ББК 65.054.9(4УКР)я7
Авторський знак: Г 55
ISBN 978-966-178-438-2

Зведена інформація: Глущик С. В.
Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, 0. В. Шевчук. - Вид. 7-ме, випр. - К.: Літера ЛТД, 2013. - 416 с.

Рекомендовано  Міністерством освіти і науки України