Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У посібнику висвітлені основні програмні питання курсу "Економіка праці й соціально-трудові відносини". Розкрита сутність, зміст та регулювання соціально-трудових відносин у галузі праці.

Викладені теоретичні, методичні та практичні питання формування і розвитку трудових ресурсів підприємства. Розглянуті основні напрями організації праці на робочих місцях та в трудових колективах (бригадах).

Визначені методичні засади нормування часу витрат праці та оплати праці, зокрема утворення та розподілу фонду оплати праці в ринкових умовах, перегляд норм часу та розцінок.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів та слухачів закладів підвищення кваліфікації та перекваліфікації, він також може бути використаний викладачами, аспірантами, підприємцями та всіма, кого цікавлять питання економіки праці та соціально-трудових відносин.

Автор: Пащенко І.Н.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК У9(4Ук)212.14я73-1
УДК 521.214я73-1
Авторський знак: П39
ISBN 966-8340-78-7

Зведена інформація: І. Н. Пащенко
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія 2006", 2017 - 260 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України