Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Підручник дає можливість забезпечити навчальний процес із під-готовки студентів за спеціальностями "Облік і аудит", "Фінанси", "Бухгалтерський облік" із дисципліни "Організація і методика аудиту" напряму підготовки спеціалістів «Економіка та підприємництво".

У підручнику відповідно до навчальної програми розглянуті питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб'єктів господарювання.

Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів аудиту (МСА), надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як стандарти аудиту.

Автор: Данилко В.К., Кушніренко О.М., Марченко К.С.
Рік видання: 2015
Видавництво: К.: Каравела, 2015
ББК  65.290-86я75
УДК 338.5 (075)
Авторський знак: Д 18
ISBN 978-617-574-103-0

Зведена інформація: Данилко В.К., Кушніренко О.М., Марченко К.С. Управління витратами: Навч. посібник. 2-ге вид, - К.: Каравела, 2015. - 216 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України