Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У цій роботі на основі аналізу змін до Конституції України 2016 року, нового КПК України станом на 1 травня 2017 року та нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ґрунтовно викладено основні доктринальні положення сучасного кримінального процесуального законодавства України, проаналізовано практику його застосування, подано рекомендації щодо вирішення проблемних питань з урахуванням положень міжнародних правових актів Європейського суду з прав людини, розглянуто проблеми кримінально-процесуальної науки та практики судочинства.

Автор: Тертишник В.М.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Правова Єдність
УДК 343.13
Авторський знак: Т 35
ISBN 978-617-7191-16-1

Зведена інформація: Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України.  Вид. 14-те, доповн. і перероб. - К.: Правова Єдність, 2017. – 828 с.