Бібліотека ВСП "Новокаховський коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні».

Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.

Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об'єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факульте¬тів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців

Автор: За ред. Серьогіної С.Г.
Рік видання: 2017
Видавництво: Х: Право
УДК 342.2(477)
Авторський знак: Д 36
ISBN 978-966-937-298-7

Загальна інформація: Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної; 4-те вид., переробл. Та допов. – Харків: Право, 2017. – 392 с.