Бібліотека ВСП "Новокаховський коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Ця книга є логічним продовженням напрацювань професора І.І. Дахна з права Європейського Союзу, опублікованих видавництвом «Центр учбової літератури».

Містить новий матеріал, якого не було в попередніх книгах. Цей матеріал читач не знайде в Інтернеті та книгах інших авторів. Книга спрямована на задоволення освітніх і професійних інтересів читачів.

Може використовуватися при викладанні і вивченні таких дисциплін як «Право Європейського Союзу», «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародні економічні відносини» тощо.

Автор: Дахно І.І., Алієва-Барановська В.М.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Центр учбової літератури
УДК 341.17(4)(075.8)
Авторський знак: Д 21
ISBN 978-611-01-0897-3

Зведена інформація: Дахно І.І. Право Європейського Союзу.: навч.посібник. / За ред.. д.е.н., проф.. І.І. Дахна. / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 416 с.