Бібліотека ВСП "Новокаховський коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інститути фінансового права.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і економічних вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів і всіх тих, хто цікавиться проблемами фінансового права.

Автор: За ред. Кучерявенка М.П.
Рік видання: 2017
Видавництво: Х : Право
УДК 347.73(477)
Авторський знак: Ф 59
ISBN 978-966-937-249-9

Зведена інформація: Фінансове право: підручник / О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка. Харків: Право, 2017. – 374 с.

Читати он-лайн, стор. 1-102

Читати он-лайн, стор. 102-202

Читати он-лайн, стор. 203-251

Читати он-лайн, стор. 252-347

У підручнику аналізуються Сімейний кодекс України, інші акти законодавства України, які регулюють сімейні відносини, судова практика їх застосування, дискусійні питання в юридичній науці.

Висвітлюються поняття та принципи сімейного права, особисті та майнові правовідносини подружжя, правовий режим їх майна, права та обов'язки батьків і дітей, форми забезпечення прав та інтересів дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, охорона та захист прав суб'єктів сімейних правовідносин. Окрема увага надається сімейним відносинам з іноземним елементом.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти та юридичних факультетів, а також для працівників правозастосовних органів та всіх, кого цікавлять правові питання сімейних відносин.

 

Автор: Боднар Т.В.
Рік видання: 2016
Видавництво: К.: Юрінком Інтер
ББК 65.29я73
УДК 347.61/.64(477)(07)
Авторський знак: С 37
ISBN 978-966-667-657-6

Зведена інформація: Т. В. Боднар, В. С. Гопанчук, О. В. Дзера [та ін.]; за заг. ред. Т. В. Боднар та О. В. Дзери Сімейне право України : підручник - К.: Юрінком Інтер, 2016.-520 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

У виданні представлений Кримінальний кодекс України станом на 22 лютого 2016 року із змінами та доповненнями.

Автори: Відомості Верховної Ради України
Рік видання: 2016
Видавництво: К.: Алерта
УДК 343(477)(094.4)
Авторський знак: К 82
ISBN 978-617-566-086-7

Загальна інформація: Кримінальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 22 лютого 2016 року: Офіц. текст. - К.: Алерта, 2016. - 202 с.

Навчальний посібник підготовлений на основі норм чинного законодавства і розкриває основні інститути сучасного екологічного права. Основу посібника становлять Загальна і Особлива частини, які включають відповідні теми.

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

Автор: Федоренко В.Л.
Рік видання: 2016
Видавництво: К.: Видавництво Ліра-К
УДК 342(477)
Авторський знак: Ф 33
ISBN 978-617-7320-29-5

Зведена інформація: Федоренко В. Л. Конституційне право України: підруч. / До 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В. Л. Федоренко. - К. : Видавництво Лїра-К, 2016. - 616 с.

Навчальний посібник підготовлений на основі норм чинного законодавства і розкриває основні інститути сучасного екологічного права. Основу посібника становлять Загальна і Особлива частини, які включають відповідні теми.

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

Автор: Устименко Т. П.
Рік видання: 2016
Видавництво: К.: Алерта
УДК 349.6(477)(075.8)
Авторський знак: Е 45
ISBN 978-617-566-368-4

Зведена інформація: Екологічне право: Навчальний посібник / За ред.. к.ю.н., доцента Устименко Т.П. - К.: Алерта, 2016.- 290 с.