Бібліотека ВСП "Новокаховський коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України розкриває зміст норм чинного Земельного кодексу України як основної складової системи земельного зако¬нодавства з урахуванням практики його застосування та поглядів фахівців в цій сфері.

Враховані зміни та доповнення до Земельного кодексу України станом на 10 квітня 2013 року, зокрема, положення ЗУ «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Видання може стати в нагоді студентам, викладачам і науковцям правничих спеціальностей, практикуючим юристам і усім тим, хто цікавиться земельним законодавством та практикою його застосування.

Автори: Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І.
Рік видання: 2013
Видавництво: К.: Алерта
УДК 349.4(477)(094.58)
Авторський знак: М 64
ISBN 978-617-566-205-2

Загальна інформація: Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. - К.: Алерта, 2013.- 544 с.

У навчальному посібнику у вигляді схем висвітлено курс «Конституційне право України». Матеріал викладено відповідно до державних освітніх стандартів із урахуванням останніх змін в українському законодавстві.

Видання розраховане на студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

Автори: Кафарський В.І., Припхан І.І.
Рік видання: 2013
Видавництво: К.: Видавництво Ліра-К
УДК 342(477)(075.8)
Авторський знак: К 30
ISBN 978-966-2609-36-3

Загальна інформація: Кафарський В. І., Припхан І.І. Конституційне право України у схемах: Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І.І. Припхан. — К.: Видавництво Ліра-К, 2013. — 272

Запропонований навчальний посібник «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» складено відповідно до навчальної програми з курсу державного (конституційного) права зарубіжних країн.

У навчальний посібник увійшли питання до іспиту та відповіді до них. Навчальний посібник призначений для студентів юридичних вузів всіх форм навчання.

Автор: Закоморна К.О.
Рік видання: 2013
Видавництво: К.: Право
УДК 342(4/9Х07)
Авторський знак: З 19
ISBN 978-966-458-482-8

Загальна інформація: Закоморна К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн: посіб. для підготовки до іспитів / К. О. Закоморна. — X.: Право, 2013. - 224 с.

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспектах положення Господарського кодексу України і спеціального господарського законодавства України.

Особлива увага приділена питанням становлення господарського права як самостійної галузі права, методам державного впливу на економіку, правовому статусу суб'єктів господарювання, специфіці інститутів господарського права в порівнянні з загальноцивільним регулюванням.

Розраховано на юристів-практиків, підприємців, викладачів, студентів юридичних і економічних вузів, широке коло читачів.

Автор: За ред.. Подцерковного О.П.
Рік видання: 2012
Видавництво: Х.: Одіссей
УДК 346
Авторський знак: Г 41
ISBN 978-617-610-057-7

Загальна інформація: Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковнйй, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перерроб.— X.: Одіссей, 2012. — 640 с.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому відображено останні досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики.

Для студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право.

Автори: За ред.. Цвіка М.В., Петришина О.В.
Рік видання: 2011
Видавництво: Х.: Право
УДК 340.12(075.8)
Авторський знак: З 14
ISBN 978-966-458-095-0

Загальна інформація: Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів З 14 юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2011. — 584 с.