Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмування.

Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування.

У підручнику також розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій що мають безпосереднє відношення  до  розробки веб- застосувань.

Зміст підручника відповідає галузевому стандарту вмщої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» для дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн».

Автор: Пасічник В.В., Пасічник О.В., Угрин Д.І.
Рік видання: 2018
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2018
ББК 32.973-018.02
УДК 004.7
Авторський знак: П 19
ISBN 978-617-574-093-4

Зведена інформація: Пасічник В.В., Пасічник О.В., Угрин Д.І.
Веб-технології[підручник] - Львів: "Магнолія 2006", 2018.-336 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України