Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику розглядаються основні поняття, методи та моделі побудови інтелектуальних систем.

Окрім розділів: фундаментальні проблеми інтелектуальних систем, моделі та методи функціонування інтелектуальних систем, подання знань та доведень, онтологія та онтологічні системи, інтелектуальні агенти та мультиагентні системи, машинне навчання та нейронні мережі, які традиційно належать до курсу з інтелектуальних систем, що є продовженням курсу «Системи штучного інтелекту», розглянуто сучасні теоретичні та практичні аспекти інженерії знань, а також прикладне використання інтелектуальних систем.

Підручник створений з урахуванням досвіду, набутого під час опрацювання подібних та іноземних видань.

Автор: Литвін В.В.
Рік видання: 2016
Видавництво: Львів, «Новий Світ-2000»
ББК 32.813я73
Авторський знак: Л 64
ISBN 978-966-418-086-0

Зведена інформація: Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В.
Інтелектуальні системи: Підручник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 406 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України