Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Підручник висвітлює базові принципи побудови, функціювання та налаштування комп’ютерних мереж.

Перша частина підручника присвячена базовим архітектурним принципам, в ній висвітлено також середовища передавання даних, сигнали та коди комп’ютерних мереж.

У другій частині розглянуто головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, глобальні, безпровідні мережі.

Третя частина детально розглядає протоколи та сервіси мережі ТСР/ІР.

Четверта частина присвячена інформаційним технологіям комп’ютерних мереж.

Крім теоретичного матеріалу, підручник містить питання для самоконтролю та лабораторні роботи.

Автор: Буров Є.В.
Рік видання: 2016
Видавництво: Львів, «Магнолія 2006», 2016
ББК 32.973я73
Авторський знак: Б 91
ISBN 966-8340-69-8

Зведена інформація: Буров Є.В.
Комп’ютерні мережі: Підручник. – Львів: «Магнолія-2006», 2016. – 262 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України