Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику розглядаються основні поняття алгоритмів, структури даних.

У підручнику розв’язана велика кількість різноманітних задач з обробки масивів, рядків, структур, файлів і списків.

Велика увага приділяється важливим алгоритмам матричної та векторної алгебри, обробці динамічних структур даних і обчисленням на графах. Подані реалізації типових класичних алгоритмів сортування та пошуку.

Усі коди супроводжуються детальними коментарями, описом алгоритмів та застосованої техніки програмування.

Окремий розділ книги присвячено теоретичним засадам структурного програмування. Як робоча мова програмування у підручнику використовуються мови С/С++.

Автор: Ковалюк Т.В.
Рік видання: 2015
Видавництво: Львів, «Магнолія 2006»
ББК 32.973-018.011я73
Авторський знак: К 56
ISBN 978-617-574-069-9

Зведена інформація: Ковалюк Т.В.
Алгоритмізація та програмування: Підручник. – Львів: «Магнолія 2006», 2015. – 400 с.

У посібнику розглянуто мову запитів для взаємодії з базами даних MySQL, починаючи з доступного викладу теорії нормалізації відношень.

Основою матеріалу є вивчення прикладів готової бази даних.

На практичних прикладах детально описано основні конструкції мови, розглядаються прийоми конструювання запитів: від найпростіших до найскладніших.

Рік видання: 2010
Видавництво Тернопіль, «Навчальна книга – Богдан»
ББК 32.973.26 – 018.2
Авторський знак Б 20
ISBN 978-966-10-0906-5

Зведена інформація: Балик Н.Р., Мандзюк В.І.
Бази даних MySQL: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 160 с.