Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного землеробства, вчення про фактори життя рослин і закони землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості грунту.

Рік видання: 2012
Видавництво: Львів, «Новий світ – 2000»

ББК 41.4 я 73
Авторський знак Б 37
ISBN 966-418-037-8

Зведена інформація: Бегей С.В., Шувар І.А.
Екологічне землеробство: Підручник – Львів: «Новий Світ-2000», 2012. - 432 с.