Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Навчальний посібник висвітлює принципи, методи, форми аналізу господарської діяльності підприємств, підходи до виявлення та обчислення величини невикористаних резервів.

Розкриває організацію економічного аналізу на підприємстві з метою поліпшення управління підприємством, зміцнення його ринкових позицій і подаль¬шого зростання ефективності його діяльності.

Автор: Єршова Н.Ю., Портна О.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК 65.053.5
УДК 332.15
Авторський знак: Є 80
ISBN 978-617-574-103-0

Зведена інформація: Н.Ю. Єршова, О.В. Портна
Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум. Навчальний посібник - Львів, «Магнолія 2006», 2017-312 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України