Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни.

У розділах і темах посібника висвітлено питання наукових основ організації виробництва та планування агропромисловомго комплексу, перед¬умови і фактори виникнення та становлення АПК, зокрема його структура, роль, протиріччя, рівні, стадії і напрямки інтеграції агропромислового виробництва та його складові, агропромислові структури і формування, економічна суть і значення трьох сфер АПК, поняття, особ ливосгі та класифікація виробничої та соціальної інфраструктури, характеристика продуктових вертикалей (підкомплексів) та планування їх діяльності.

Значну увагу приділено питанням прогнозування та планування діяльності АПК, створенню прогнозів, програм і планів соціально- економічного розвитку АПКУкраїни.

Для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти. Також може бути корисним для студентів неекономічних спеціальностей, керівників і спеціалістів аграрних формувань різних форм власності та господарю¬вання.

Автор: Березівський П.С., Михайлюк Н.І.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК 65.62-2
УДК 658.5
ISBN 966-8340-43-4

Зведена інформація: П. С. Березівський, Н. І. Михалюк
Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу: Навчатьний посібник/За ред. П.С. Березівського. - 2-гевид.,стереот. -Львів: "Магнолія 2006"; 2017.-443 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України