Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У теоретичній частині висвітлено фундаментальні засади менеджменту: його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значна увага приділена питанням прийняття управлінських рішень, керівництва та лідерства, організації праці менеджера, комунікації та інформації в менеджменті тощо.

Книга містить різноманітні за формою вправи (тести, ділові ігри, ситуації, задачі тощо). їх виконання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам'яті, а наведені відповіді до них - перевірити себе.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, менеджерам, підприємцям, усім, хто цікавиться наукою про менеджмент.

Автор: Гірняк О.М., Лазановський П.П.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК У9 (4Укр) я73
УДК 658.8.013
Авторський знак: Г 82
ISBN 966-8340-10-8

Зведена інформація: Гірняк О.М., Лазановський П.П.
Менеджмент: Підручник для студентів вищих закладів освіти.- Львів: "Магнолія 2006", 2017. - 352 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України