Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику висвітлені питання:
організації виробничого процесу в часі та просторі;
потокового та автоматизованого виробництва;
комплексної підготовки виробництва до випуску нової продукції;
організації та нормування праці;
організаційного забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції;
організації допоміжних та обслуговуючих господарств, а також поняття виробничих систем та їх проектування.

Також автори запропонували ряд нових розробок.

Підручник може бути корисним як для студентів, аспіратів, викладачів економічних дисциплін, так і для керівників та економістів підприємств галузей виробництва, де виробництво продукції ведеться на основі комплексу технологічних операцій, взаємопов'язаних між собою, а також широкого кола читачів, які цікавляться цією тематикою.

Автор: Круш П.В. та інш.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Каравела, 2017
ББК 65.214-80я73
УДК 658.8
Авторський знак: К 44
ISBN 978-966-2229-07-3

Зведена інформація: Круш П.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. та ін.
Організація виробництва: Підручник / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, В.О. Гулевич. - К.: Каравела, 2017. - 536 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України