Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)".

У ньому розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються сутність, значення, предмет та метод бухгалтерського обліку, зміст і будова бухгалтерського балансу, призначення рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація, принципи обліку основних господарських процесів, поняття і види форм бухгалтерського обліку, основи фінансової звітності та організації бухгалтерського обліку па підприємстві.

Посібник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів та інших фахівців у галузі економіки та підприємництва.

Автор: Бачинський В.І. та інш.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія – 2006, 2017
ББК 65.052.232я7
УДК 336.717.6(075)
Авторський знак: Б 32
ISBN 978-611-01-0152-3

Зведена інформація: Бачинський В.І, Куцик П.О., Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В.
Бухгалтерський облік (Загальна теорія): Навч.посіб. – Львів: Магнолія-2006, 2017.-319 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України