Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації та управління фінансами підприємств, види і форми грошових розрахунків, формування і використання грошових доходів і прибутку; принципи і порядок оподаткування, організації оборотних коштів, кредитування; фінансове забезпечення відтворення основних фондів; методи оцінки фінансового стану підприємства та розробки фінансового плану; процедура раннього попередження банкрутства та досудової санації підприємства.

Посібник написано згідно з типовою навчальною програмою дисципліни "Фінанси підприємств".

Навчальний посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів і практичних працівників у сфері фінансів та бізнесу.

Автор: Біла О.Г.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: «Магнолія – 2006», 2017
ББК 65.290-93
УДК    658.1
Авторський знак: Б 61
ISBN 978-966-2025-46-0

Зведена інформація: Біла О.Г.
Фінанси підприємств: Навч.посіб. – Львів: Магнолія-2006, 2017.-383 с.

Під грифом Міністерства освіти і науки України