Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспектах положення Господарського кодексу України і спеціального господарського законодавства України.

Особлива увага приділена питанням становлення господарського права як самостійної галузі права, методам державного впливу на економіку, правовому статусу суб'єктів господарювання, специфіці інститутів господарського права в порівнянні з загальноцивільним регулюванням.

Розраховано на юристів-практиків, підприємців, викладачів, студентів юридичних і економічних вузів, широке коло читачів.

Автор: За ред.. Подцерковного О.П.
Рік видання: 2012
Видавництво: Х.: Одіссей
УДК 346
Авторський знак: Г 41
ISBN 978-617-610-057-7

Загальна інформація: Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковнйй, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перерроб.— X.: Одіссей, 2012. — 640 с.