Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Навчальний посібник «Адміністративне право» підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Адміністративне право» та розрахований на здобувачів вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Автор: Битяк Ю.П. та інші
Рік видання: 2017
Видавництво: Харьків: Право
УДК 342.9
Авторський знак: А 31
ISBN 978-966-937-433-2

Зведена інформація: Адміністративне право: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. - Вид. 3-тє, допов. та перероб. - Харків: Право, 2018. - 186 с.

Читати oneline