Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інститути фінансового права.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і економічних вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів і всіх тих, хто цікавиться проблемами фінансового права.

Автор: За ред. Кучерявенка М.П.
Рік видання: 2017
Видавництво: Х : Право
УДК 347.73(477)
Авторський знак: Ф 59
ISBN 978-966-937-249-9

Зведена інформація: Фінансове право: підручник / О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка. Харків: Право, 2017. – 374 с.

Читати он-лайн, стор. 1-102

Читати он-лайн, стор. 102-202

Читати он-лайн, стор. 203-251

Читати он-лайн, стор. 252-347