Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику аналізуються Сімейний кодекс України, інші акти законодавства України, які регулюють сімейні відносини, судова практика їх застосування, дискусійні питання в юридичній науці.

Висвітлюються поняття та принципи сімейного права, особисті та майнові правовідносини подружжя, правовий режим їх майна, права та обов'язки батьків і дітей, форми забезпечення прав та інтересів дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, охорона та захист прав суб'єктів сімейних правовідносин. Окрема увага надається сімейним відносинам з іноземним елементом.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти та юридичних факультетів, а також для працівників правозастосовних органів та всіх, кого цікавлять правові питання сімейних відносин.

 

Автор: Боднар Т.В.
Рік видання: 2016
Видавництво: К.: Юрінком Інтер
ББК 65.29я73
УДК 347.61/.64(477)(07)
Авторський знак: С 37
ISBN 978-966-667-657-6

Зведена інформація: Т. В. Боднар, В. С. Гопанчук, О. В. Дзера [та ін.]; за заг. ред. Т. В. Боднар та О. В. Дзери Сімейне право України : підручник - К.: Юрінком Інтер, 2016.-520 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України