Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У книзі докладно прокоментовано Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III зі змінами станом на 5 березня 2018 р., з посиланнями більше ніж на тисячу нормативно-правових актів. Крім того, до кожного розділу подано перелік основних наукових джерел.

Видання буде корисним не тільки співробітникам системи органів внутрішніх справ, виклада¬чам і слухачам навчальних закладів МВС України, а й працівникам прокуратури, органів безпеки, інших правоохоронних органів, командирам військових частин і начальникам військових установ, суддям, адвокатам, юрисконсультам, науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних навчальних закладів, а також усім особам, зацікавленим у належному захисті від злочинних пося¬гань національної безпеки України, прав та свобод людини і громадянина, власності, довкілля, громадського порядку, інших об'єктів кримінально-правової охорони.

 

Автор: За ред. Джужі О.М. та інші
Рік видання: 2018
Видавництво: К.: Юрінком Інтер
УДК 343(477)(094.58)
Авторський знак: Н 34
ISBN 978-966-667-711-5

Загальна інформація: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка. В.В. Чернєя. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. с.1104. - 212 с.