Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику розглянуто класифікацію, будову, робочий процес, регулювання та основні техніко - експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарських і меліоративних машин, описано їхні робочі органи, взаємодію з матеріалом, що обробляється.

Автор: Войтюк Д.Г.
Рік видання: 2015
Видавництво: Київ, «Агроосвіта»
ББК 40.72:40.я73
Авторський знак: С 11
ISBN 978-617-7283-06-4

Зведена інформація: Сільськогосподарські машини : підручник / Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., Іщенко та інш.; за ред.. Войтюка. – К. : Агроосвіта, 2013. – 448 с.

Під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України

Наведено перелік практичних і лабораторних робіт, їх зміст і послідовність виконання, короткі теоретичні відомості з навчального матеріалу, що стосується цих робіт, інструкції з їх виконання, приклади виконання, зразки звітної документації з виконання лабораторних робіт, рекомендовані критерії оцінювання практичних і лабораторних робіт.

Автор: Базієвський С.Д.
Рік видання: 2015
Видавництво: Київ, «Агроосвіта»
ББК 34.42
Авторський знак: Б 17
ISBN 978-966-7906-95-5

Зведена інформація: Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: Практикум / Базієвський С.Д., Дмитришин В.Ф., Борхаленко Ю.О. – К.: Аграрна освіта, 2015. – 238 с.

Під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України

Методичні рекомендації та навчальні завдання

Автор: Рябець В.І.
Рік видання: 2014
Видавництво: Київ, «Агроосвіта»
ББК 40.72
Авторський знак: Е 45

Зведена інформація: Експлуатація машин та обладнання АПВ: методичні рекомендації та навчальні завдання / укладачі: Рябець В.І., Івашина М.Б., Семесько П.О. та ін. – К. : Агроосвіта, 2014. – 146 с.

Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України

Викладено сучасні методи проектування і конструювання деталей і вузлів загального призначення: механічних передач, валів, осей, підшипників, муфт, пружних елементів, з’єднань тощо.

Автор: Міняйло А.В.
Рік видання: 2013
Видавництво: Київ, «Агроосвіта»
ББК 40.72я73
Авторський знак Д 38
ISBN 978-966-2007-28-2

Зведена інформація: Деталі машин: Підручник / [ Міняйло А.В., Тіщенко Л.М., Мазоренко Д.І. та ін.]. – К. : Агроосвіта, 2013. – 448 с.

Під грифои Міністерства освіти і науки України