Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У підручнику викладена методологія і методика організації території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою.

Автор: Третяк А.М.
Рік видання: 2014
Видавництво: Херсон, «Олді – плюс»
ББК 41.4
Авторський знак Б 66
ISBN 978-966-289-020-4

Зведена інформація: Третяк А.М., Другак В.М., Гунько Л.А., Гетманьчик І.П.
Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого - ландшафтного землеустрою. Навчальний посібник.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014.-236 с.

Законодавство України

Автор: Упорядник – адвокат, Григоренко А.В.

Рік видання: 2013
Видавництво: Київ, «Центр учбової літератури»
ББК 67.9 (4укр.) 404
Авторський знак: З-52
ISBN 978-966-289-020-4

Зведена інформація: Землеустрій: Практичний посібник (законодавство в посібнику приведено станом на 30 січня 2013 р.) – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 494 с..

У підручнику висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного землеробства, вчення про фактори життя рослин і закони землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості грунту.

Рік видання: 2012
Видавництво: Львів, «Новий світ – 2000»

ББК 41.4 я 73
Авторський знак Б 37
ISBN 966-418-037-8

Зведена інформація: Бегей С.В., Шувар І.А.
Екологічне землеробство: Підручник – Львів: «Новий Світ-2000», 2012. - 432 с.