Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Викладено фізичні електроматеріалознавства та загальні відомості про основні класи електротехнічних матеріалів – діелектриків, провідників, напівпровідників, магнітних матеріалів та їх властивості. Наведено основні марки та характеристики конструкційних сталей для енергетичного обладнання.

Автор: Василенко І.І.
Рік видання: 2015
Видавництво: Львів, «Магнолія-2006»
ББК 31.23
Авторський знак: В 19
ISBN 966-2025-02-2

Зведена інформація: Василенко І.І., Широков В.В., Василенко Ю.І.
Конструкційні та електротехнічні матеріали:
Навч. посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2015.- 242 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

У навчальному посібнику розглянуто фізичні основи роботи і характеристики напівпровідникових приладів, основні властивості аналогових підсилювальних пристроїв,підсилюючі пристрої на біполярних та польових транзисторах, операційних підсилювачів,перетворювачів аналогових сигналів на операційних підсилювачах, генераторів гармонічних коливань, пристроїв напівпровідникових приладів, імпульсні пристрої, арифметичні основи цифрових пристроїв, логічні пристрої, аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі та мікропроцесори.

Всі розділи супроводжуються прикладами розрахунків та контрольними запитаннями.

Автор: Сенько В.І.
Рік видання: 2015
Видавництво: Київ, «Агроосвіта»
ББК 34.85я73+32.844.Ія73
Авторський знак: Е 45
ISBN 978-617-7283-11-8

Зведена інформація: Сенько В.І., Лисенко В.П., Юрченко О.М., Лукин В.Є., Руденский А.А.
Електроніка і мікропроцесорна техніка: Навчальний посібник – К.: Аграрна освіта, 2015. – 676 с.

Довідник розрахований не тільки для студентів, а і для інженерно-технічного та електротехнічного персоналу.

Наведено матеріал про споживчі трансформаторні підстанції, конструктивні параметри самонесучих ізольованих проводів, електричні мережі низької напруги, внутрішні електропроводки, технічні характеристики електродвигунів змінної напруги, апаратури захисту і керування, датчиків; технічні дані освітлювальних та опромінювальних установок.

Автор: Волох П.В.
Рік видання: 2014
Видавництво: Київ, «Аграрна освіта»
ББК 31я73
Авторський знак: В 67
ISBN 978-966-2007-61-9

Зведена інформація: Волох П.В., Цоколенко М.П., Ревенко Л.В., Грічаненко В.А. та ін.
Довідникова книга з електроенергетики : Навчальний посібник – К.: Аграрна освіта, 2014. – 506 с.

Надано гриф Міністерства аграрної політики та продовольства України

Розглянуто основні закони електротехніки в теорії електричних апаратів і машин. Представлено конструкції та принцип роботи машин постійного струму, трансформаторів, асинхронних та синхронних машин. Узагальнено технології виготовлення цих машин з використанням сучасних електротехнологій.

У додатках наведено технічні дані сухих силових трансформаторів з литою ізоляцією, електроприводів змінного струму, комутаційної та захисної апаратури.

Автор: Куценко Ю.М.
Рік видання: 2013
Видавництво: Київ, «Аграрна освіта»
ББК 31.261
Авторський знак: Е 50
ISBN 978-966-2007-38-1

Зведена інформація: Куценко Ю.М., Яковлев В.Ф. та ін. Електричні машини і апарати: Навчальний посібник – К.: Аграрна освіта, 2013. – 449 с.

Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України